Regulamin sklepu

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy Paper Therapy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.papertherapy.pl  kontakt@papertherapy.pl

1.2. Właścicielem sklepu internetowego Paper Therapy jest firma Sombra Studio Magdalena Juzwa NIP 6282100884, REGON: 384029629. Działalność prowadzona jest pod adresem: ul. Tymotkowa 40 lok.2, 30-382 Kraków.

  2. Składanie zamówień

2.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.

2.2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia dostępnego podczas procedury zakupu towarów.

2.3. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki oraz udziału w aktualnych programach rabatowych i lojalnościowych.

2.4. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem.

2.5. Akceptujemy następujące formy płatności: przedpłata na konto, płatności online lub pobranie. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i sposobu dostawy.

2.6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2.7. Dostępne formy płatności online:      

  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

2.8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2.9. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.

  3. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

3.1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail podany przez Zamawiającego w formularzu. W wysyłanej wiadomości podany jest numer konta, na które należy dokonać przelewu należności za zakupy (w przypadku wyboru tej formy płatności).

3.2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) i adresowych do wysyłki.

     4. Realizacja zamówienia

4.1. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia Klient nie ma możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. W razie chęci anulowania zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

4.2. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia płatnego przelewem - rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni roboczych.

4.3. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia płatnego kartą rozpoczyna się po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji.

4.3. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia za pobraniem – rozpoczyna od razu po wpłynięciu formularza zamówienia na skrzynkę poczty elektronicznej sklepu (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy, realizacja zacznie się w najbliższym dniu roboczym)

4.4. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i formy dostawy.

4.5. Dane do przelewu (przedpłaty na konto): 

Sombra Studio Magdalena Juzwa
Alior Bank
78 2490 0005 0000 4530 6684 4676

W tytule przelewu prosimy wpisać: nr zamówienia oraz imię i nazwisko zamawiającego

4.6. Na czas realizacji zamówienia składają się czas przygotowania paczki + czas dostawy.

  5. Sposób i termin dostawy

5.1.Wszystkie zamówienia są wysyłane maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia (w przypadku zamówienia za pobraniem), bądź od momentu zaksięgowania wpłaty w przypadku płatności przelewem na konto lub od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji w przypadku płatności online (kartą).

5.2.Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym

5.3.Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przesyłkę należy dokładnie obejrzeć i otworzyć w obecności kuriera. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń na zewnątrz lub wewnątrz przesyłki, kurier ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody. Ważne jest, aby protokół zawierał informacje zgodne ze stanem faktycznym.

  6. Zwroty, reklamacje

6.1. Produkty zamówione w sklepie internetowym mogą zostać zwrócone przez konsumentów bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zakupu. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy kupujący jest konsumentem. Artykuły odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane.

6.2. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania a jego wygląd i stan powinien pozostać nienaruszony.

6.3. W przypadku chęci zwrotu towaru przez osoby fizyczne należy skontaktować się mailowo z obsługą sklepu pod adresem: kontakt@papertherapy.pl

6.4. Koszt opakowania, zabezpieczenia przesyłki i odesłania Towaru ponosi Kupujący.

6.5. Przesyłki za pobraniem nie są odbierane.

6.6. Do przesyłki Kupujący zobowiązuje się dołączyć wystawiony dokument sprzedaży dołączony do zakupionego towaru oraz formularz zwrotu towaru dostępny TUTAJ.

6.7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu towaru, Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu przesyłki, o której mowa powyżej, zwróci stosowną kwotę Kupującemu obejmującą cenę towaru oraz koszty dostarczenia do Klienta Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę)

6.8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6.9. Zwrotowi nie podlegają plakaty personalizowane oraz takie, które zostały w jakikolwiek sposób zmienione na życzenie klienta (np. mapy nieba, dodanie białego obramowania, zmiana kolorystyki, mapa innego miasta niż dostępne w sklepie)

6.10. Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (wady fabryczne) lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Klient powinien odesłać wadliwy towar na adres: Sombra Studio Magdalena Juzwa, ul. Tymotkowa 40/2 30-382 Kraków

6.11. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@papertherapy.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

• imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  7. Ochrona danych osobowych

7.1. Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w celu realizacji zamówienia tj. wysyłki towaru, wystawienia faktury oraz prowadzenia bieżącej korespondencji.

7.2. Jeśli klient zgodzi się na otrzymywanie newslettera, jego dane będą wykorzystywane również w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

7.3. Administratorem danych osobowych Klienta, podanych zgodnie z niniejszym regulaminem jest Właściciel Sklepu – którego szczegółowe dane podano w punkcie 1. Właściciel sklepu przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

7.5.  W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35 uodo, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

7.6. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

7.7. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisu prawa.

  8. Postanowienia końcowe

8.1. Adres Sombra Studio Magdalena Juzwa, ul. Tymotkowa 40/2 30-382 Kraków jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

8.2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

8.3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej .

8.4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl